ako... sya... pronouns.

Thursday, February 09, 2006

salamat, at natagalan mo ang isang tulad ko sa loob ng isang buwan...

at sa mga susunod pang mga buwan... salamat sa kakaibang negosasyon. salamat sa company. salamat sa mga tawa. sa mga pag-aalala, sa yo, sa buong ikaw...


para ka nang nasa big brother house. hahaha...

welcome to my life. je t' aime!


ahh.. at salamat sa pagmamahal.

You Might Also Like

5 comments

Popular Posts

Featured Post

Kitchen Appliance and Gadget Haul (and mid-year Favorites!)

I think it would be such a delight to share with you  (or if there's any keen readers, following this blog)  what we got recently in ou...